Kopshtaria
Ujitja - pompa për ujitjen e kopshtit

 
  P 3000 G P 3300 S P 4000 S P 5500 M P 600/1600 W
Kapaciteti marres nominal 900 W 1.100 W 1.300 W 1.500 W 1.600 W
Sasia maksimale e prurjes 3.000 l/h 3.300 l/h 4.000 l/h 5.500 l/h 9.000 l/h
Lartesia maksimale e thithjes 8,5 m 8 m 8 m 9 m 9 m
Lartesia maksimale e prurjes 43 m 45 m 48 m 55 m 60 m
Vendlindja e thithjes 1“ Filetoja e brendshme 1“ Filetoja e brendshme 1“ Filetoja e brendshme 1“ Filetoja e brendshme 1/2“ Filetoja e brendshme
Lidhje presioni 1“ Filetoja e brendshme 1“ Filetoja e brendshme 1“ Filetoja e brendshme 1“ Filetoja e brendshme 1“ Filetoja e brendshme

 

Kërkim

Metabo ia vë vetes për detyrë që të ndërtojë vegla elektrike, të cilët u përgjigjen kërkesave të larta të industrisë dhe të zejtarisë. Dhe kjo që prej më shumë se 85 vitësh. Që në këto ditët e para Metabo është zhvilluar në një markë me famë botërore në çështjen e veglave elektrike. Me shoqëri të veta bijë të shpërndarjes, pika të veta shërbimi dhe një partneritet të vërtetë me tregtinë e specializuar.