Profesioni i ndërtimit
Teknologjia Matjes me Laser

Perfeksion ne tregtine e ndertimit.

Hapi i pare per zhvillim te brendshem te persosur jane matjet e sakta. Pajisjet matese me laser thjeshtojne proçedurat e punes, lejojne trasmetimin e sakte te vlerave te matura dhe rritin produktivitetin fale kursimit te madh te kohes dhe uljeve te kostove. Metabo ju ofron pajisjet matese me laser shume te sakta, kompakte dhe te fuqishme, ndihmuesit ideal per perdoruesit ne sheshe konstruksioni.

Mates me laser deri ne  60 m


Per matje te sakta dhe te besueshme si brenda dhe jashte - me prekjen e nje butoni , veprim i shpejte dhe i thjeshte . Me 8 funksione : gjatesi, siperfaqe, volum, Pitagora 1 dhe 2 , matje te vazhdueshme , ndjekje minimale dhe maksimale.

LD 60

- Matje te shpejta dhe veprime te thjeshta

- E çertifikuar sipas ISO 16331-1: garanton cilesine dhe saktesine e matjeve

- Pajisje te fuqishme dhe praktike, me doreze te bute per tu mbajtur

- Ruajtes- energjie fale fikjes automatike

- Ekran i ndriçuar LC per lexueshmeri sa me te mire edhe ne kushte te keqija

Te dhenat Teknike

  LD 30 LD 60
Gama e matjes nga/deri ne 0,2 m – 30 m 0,05 m – 60 m
Saktesia e matjes ± 3 mm ± 1,5 mm
Numri i matjeve per karikim/baterie 5.000 5.000
Lloji i mbrojtjes IP 54 IP 40
Pesha (me baterite) 0,1 kg 0,11 kg
Art-Nr 606162000 606163000

E pajisur me

Kllef mbajtes me rrip, 2 bateri AAA 1.5 V (LR03)

Vija te kryqezuara plus pika shenuese deri ne 20 m

Ideale per rradhitje horizontale dhe vertikale. Sistem hidraulik i shpejte dhe preçiz/ me shenjues. Per te punuar direkt ne linjat laser.Pune fleksibel ne saje te opsioneve te ndryshme te instalimeve.

KLL 2-20

-E lehte per tu mbajtur dhe e qendrueshme fale dorezes me material te bute

-Vete-Niveluese ne saje te teknologjise me lavjerres

- Mbrojtja dhe funksioni i transportit: Laser ne kornize ne forme U-frame mund te rrotullohet deri ne 360° per te mbrojtur lazerin optik dhe lavjerresin

- Perdorime te ndryshme: mbi dysheme, montuar mbi nje tripod, lidhur ne metal me magnet ose te fiksuara ne pjese metalike

- Mbrojtes energjie qe ndizet dhe fiket ne varesi te linjave individuale laser

Te dhenat Teknike

  KLL 2-20
Dukshmeria ne zona te brendshme 20 m
Saktesia nivelit ± 0,3 mm/m
Vetenivelimi ± 4,5°
Koha e punes per karikim bateri 20 h
Pesha (me baterine) 0,54 kg
Art.Nr 606166000

E pajisur me

Pllaka shenjestres, kllef me kapese, mbajtese muri, 3 bateri AA 1.5 V (LR6)

5-Pika testimi deri ne 30 m

Whether accurate transmission of 90° angles for layout work, determination of markings in drywall construction or fast and accurate alignment. The compact 5-point laser is the ideal helper for interior development applications.


Nëse transmetimi i saktë i 90 ° kënde për punë layout, përcaktimin e shënjave në ndërtim e drywall ose shtrirjes shpejtë dhe të saktë . Kompakt 5 - pikë lazer është ndihmuesi ideal për aplikimet e zhvillimit të brendshme .

PL 5-30

-E lehte per tu mbajtur dhe e qendrueshme fale dorezes me material te bute

- Vete-Niveluese fale teknologjise me lavjerres


- Mbrojtja dhe funksioni i transportit : Lazeri ne forme U- mund te rrotullohet deri ne 360° per te mbrojtur lazerin optik dhe lavjerresin

- Perdorime te ndryshme te lazerit: mbi dysheme, montuar ne nje tripod, lidhur ne metal me magnet

- Ekran LED i cili informon ne kohen e duhur per nivelin e ulet te energjise

Te dhenat Teknike

  PL 5-30
Dukshmeria ne zonat e brendshme 30 m
Saktesia e nivelit ± 0,3 mm/m
Vetenivelimi ± 4,5°
Koha e punes per karikim baterie 20 h
Pesha (me baterine) 0,53 kg
Art.Nr 606164000

E pajisur me

Target plate, kllef me kapese, mbajtese muri, 3 bateri AA 1.5 V (LR6)

Laser per nivelimin 90° te dyshemeve deri ne 15 m

Zgjidhesi i problemit per marangozet. Dizajn kompakt dhe funksional lejon nje pune  të shpejtë dhe të pastër kur shtrojme pllaka, laminat dhe parket . Me prekjen e një butoni , linja e drejtë lazer eshte projektuar ne nje kend te sakte90 ° .

BLL 2-15

-Zgjidhes problemesh per pune te sakta ne dysheme dhe plane urbanistike te çdo madhesie

- Flexible working on tiles or level surfaces with dual purpose base including positioning claws

- Forme ideale per tu perdorur ne qoshet e dhomave dhe per te verifikuar siperfaqet pingul

- Nuk ka nderprerje per shkak te pabarazise fale lazerit optik te nje niveli te larte

- Linje me kend 90° per verifikimin e pozicionit horizontal te lazerit 

Te dhenat Teknike

  BLL 2-15
Dukshmeria ne zonat e brendshme 15 m
Niveli kend 90°- ± 0,3 mm/m
Drejtesia linjave ± 0,3 mm/m
Koha e punes per karikim te baterise 20 h
Pesha (me baterine) 0,34 kg
Art.Nr 606165000

E pajisur me

Target plate,kllef me kapese, 3 bateri AA 1.5 V (LR6)


Kërkim

Metabo ia vë vetes për detyrë që të ndërtojë vegla elektrike, të cilët u përgjigjen kërkesave të larta të industrisë dhe të zejtarisë. Dhe kjo që prej më shumë se 85 vitësh. Që në këto ditët e para Metabo është zhvilluar në një markë me famë botërore në çështjen e veglave elektrike. Me shoqëri të veta bijë të shpërndarjes, pika të veta shërbimi dhe një partneritet të vërtetë me tregtinë e specializuar.