Shtypi Metabo Shqipëri

A keni pyetje për deklarata për shtyp ose botime për shtyp?
Atëherë merrni kontakt me ne:

Metabo në gjithë botën:

Hubert Heinz
Communication Consultants GmbH Engel & Heinz

Jurastraße 8
70565 Stuttgart

Tel.: +49 (0) 711 - 9 78 93 21
Fax: +49 (0) 711 - 9 78 93 51
E-mail: heinz@postamt.cc
Shtypi Metabo Shqipëri:

Cobalt Sh.P.K


Rr. Siri Kodra
AL - Tirana

Telefon: 042 250 125
Fax: 042 259 501
E-mail: metaboalbania@gmail.com

Kërkim

Mbi Metabo-n

Krijoni opinione dhe vleresime rreth grupit të ndërmarrjeve dhe të markës Metabo ...më shumë

Të rejat

Inxhinierët dhe teknikët e Metabo-s në kërkim të zgjidhjeve të reja asnjëherë nuk kanë zhvilluar thjeshtë produkte, por gjithmonë edhe vizone - dhe këto i kanë zbatuar në praktikë ...më shumë