Shkarkime

Ju kërkoni informacione më të hollësishme për një produkt të caktuar? Ju jeni partner në treg dhe keni nevojë për materiale të përdorueshme me ilustrime dhe tekste për produktet e veçanta? Këtu jeni në vendin e duhur!

Në qendrën e shkarkimit ne ua vëmë në dispozicion klientëve, partnerëve në treg dhe gazetarëve të interesuar të dhënat, faktet dhe fotografitë aktuale për produktet tona. 


Kërkim