Servis & këshillim

Metabo

Cilësia e servisit është sot një tipar thelbësor i cilësisë.Për ne kjo do të thotë: dhënie e gjithanshme e garancisë, servis i shpejtë i pjesëve të këmbimit dhe të riparimit. Në repartin tonë të riparimit ekspertë të kualifikuar kujdesen që porositë për riparime të kryhen brenda 24 orëve dhe ju të merrni përsëri një produkt pa të meta elektrike dhe mekanike.


Kërkim