Produktet
Frezë për heqje llaku

SHENIME PAJISJE

 • Per heqjen e bojrave dhe te llaqeve nga siperfaqet e rrafsheta te drurit pa ndotur ambjentin
 • E pershtateshme edhe per perpunimin e drurit te paperpunuar
 • Deri 70% kursim kohe
 • E pershtateshme shume mire per perpunimin e ulluqeve
 • Rregjistrim i pashkallezuar per heqjes e ashkles
 • Karkase e ingranazheve me alumin me derdhje nen presion
 • Tejçues me cilësi të lartë, i dhëbëzuar me paloid
 • Motorr universal me rendiment te larte rezerve
 • Freksion sigurie Metabo S-automatic
 • 4 thika me vidia me qendrueshmeri te larte
 • Punime pa vibrime dhe pa lodhje
 • I mundeshem aspirimi i jashtem
 • Rrjete mbrojtese e peshtjellave

Freze llaku-710-Watt LF 724 S

Vlera krahasuese njohese te aparateve

Momenti rrotullues 2 Nm
Diametri i rrethit 80 mm
Thellesia me e madhe e ullukut pakufi
Lartesia anesore e frezes 28 mm
Thellesia aksiale e frezes 0 - 0,3 mm
Thellesia radiale e frezes 0,15 mm
Fuqia nominale 710 W
Rendimenti ne dalje 400 W
Numri i rrotullimeve bosh 10.000/min
Numri i rrotullimeve me ngarkese nominale 7.200/min
Pesha pa kabllin e rrjetit 2,6 kg

Numri i porosise 6.00724


Kërkim

Metabo ia vë vetes për detyrë që të ndërtojë vegla elektrike, të cilët u përgjigjen kërkesave të larta të industrisë dhe të zejtarisë. Dhe kjo që prej më shumë se 85 vitësh. Që në këto ditët e para Metabo është zhvilluar në një markë me famë botërore në çështjen e veglave elektrike. Me shoqëri të veta bijë të shpërndarjes, pika të veta shërbimi dhe një partneritet të vërtetë me tregtinë e specializuar.