Dëftuesi i botimit

Shoqëria e ushtruesve:

Uzinat Metabo Sh.P.K.

Administratori:
Horst W. Garbrecht
Yasushi Fukui
Eric Oellerer
Tomoyoshi Seo

Postfach 1229
D-72602 Nürtingen

Adresa e ndërtesës së firmës:
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Tel.: +49 (7022) 72-0
metabo@metabo.de

HRB 225286, Nürtingen
Ust-ID-Nr.: DE 146 261 410
WEEE Reg-Nr. DE 84054365

Koordinimi i botimit dhe përgjegjës në kuptimin e së drejtës të shtypit dhe sipas TMG:

Horst W. Garbrecht
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

marketing@metabo.de

Realizimi krijues dhe teknik:

Marketing Factory Consulting GmbH
Internet-Agentur und TYPO3-Beratung

Marienstraße 14
D-40212 Düsseldorf
Germany

www.marketing-factory.de
typo3.marketing-factory.de

© 2000-2017 Metabowerke GmbH


Kërkim

Mbrojtja e të dhënave

Ju lutemi, lexoni për këtë edhe udhëzimet tona për mbrojtjen e të dhënave ...më shumë

Udhëzime ligjore

Ju lutemi, lexoni edhe udhëzimet tona lidhur me shfrytëzimin e ofertës online ...më shumë

Mbi Metabo-n

Krijoni opinione dhe vleresime rreth grupit të ndërmarrjeve dhe të markës Metabo ...më shumë

Të rejat

Inxhinierët dhe teknikët e Metabo-s në kërkim të zgjidhjeve të reja asnjëherë nuk kanë zhvilluar thjeshtë produkte, por gjithmonë edhe vizone - dhe këto i kanë zbatuar në praktikë ...më shumë